Projekt UE

projekt UE

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Elżbieta i Jerzy Pater Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością zaprasza do złożenia oferty na dostawę blatów stalowych w ramach projektu pn. „Wdrożenie innowacji produktowej w zakresie materiałów budowlanych”

Pater. Solidne rozwiązania.

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy blatów stalowych

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Elżbieta i Jerzy Pater Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością zaprasza do złożenia oferty na dostawę blatów stalowych w ramach projektu pn. „Wdrożenie innowacji produktowej w zakresie materiałów budowlanych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP.

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy, montażu i uruchomiania komór dojrzewalniczych

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Elżbieta i Jerzy Pater Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością zaprasza do złożenia oferty na dostawę, montaż i uruchomienie komór dojrzewalniczych w ramach projektu pn. „Wdrożenie innowacji produktowej w zakresie materiałów budowlanych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP.